- Máy tính

Hàng năm, mỗi hãng laptop đều giới thiệu khá nhiều mẫu mới, khiến cho việc lựa chọn một chiếc phù hợp không phải là dễ. Nếu bạn đang cần mua một chiếc laptop,