- Máy tính

Những chiếc máy tính Mac tuy đã cũ và lỗi thời, chuẩn bị bị vứt vào sọt rác. Nhưng không, người nghệ sĩ này đã hô biến cho những vỏ